Суров МДФ и ХДФ

Суровият МДФ, който предлагаме се отличава с много висока плътност, напр. МДФ с дебелина 10, 12, 16, 18, 19 мм е с плътност 790 кг/м3.

Суровият ХДФ с дебелина 3, 4, 6 и 8 мм е с плътност съответно 880, 900, 850 и 820 кг/м3.

Високата плътност е най-важната техническа характеристика на МДФ и ХДФ, която гарантира производството на висококачествени мебели и други изделия.

Плочите МДФ и ХДФ са шлайфани.

Суровият МДФ и ХДФ са с отлични качества за дълбоко фрезоване, криволинейно рязане, боядисване, лакиране и ламиниране.

Суров МДФ, шлайфан:
Размери, мм 2800 х 2070
Стандартни дебелини, мм  10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38
 
Суров ХДФ, шлайфан:
Размери, мм 2800 х 2070
Стандартни дебелини, мм 3, 4, 5, 6, 8
 
По поръчка могат да бъдат произвеждани плочи с размер 2800 х 2200 мм.

Суровият МДФ и ХДФ, които предлагаме отговаря на всички изисквания по стандартите на ЕС за качество и безопасност, вкл. за съдържание на формалдехид ( Е1 и CARB ).

 

Ценови листи:

Суров МДФ и ХДФ цени