Фурнировани плочи

Фурнированите плочи са производство на LAZAROS KALTSIDIS WOOD INDUSTRY A.E., Гърция.

Фурнированите плочи се предлагат основно с два вида фурнир по начина на неговото производство:

Радиален / Quarter

Радиален / Quarter

Реже се под прав ъгъл на годишните кръгове (правожилен ефект).

Тангенциален / Crown, Plain

Тангенциален / Crown, Plain

Реже се успоредно по оста на дървесния труп ( фладерен ефект)