Фурнирован МДФ

На склад поддържаме фурнировани МДФ плочи с размери:

Дебелина, 4 мм с размери   2200 х 1850 м и 2800 х 1850 мм

Дебелина 7 мм  с размери 2200 х 1850 мм
 
Дебелини,  9, 13, 17, 20, 31 мм  с размери 3050 х 1850 мм

По заявка може да се доставят и следните размери плочи:
-   3050x1220 мм (дебелина над  9 мм вкл.)
-   2440х1220 мм (дебелина над  7 мм вкл.)
-   2800х1850 мм (дебелина над  17 мм вкл)

Качеството на фурнира на лицевата страна на плочите е „А”, а на обратната страна АВ.

Фурнирът на обратната страна на плочите с дебелина  4 и 7 мм е с качество „С” или Бук.

Изпълняваме поръчки за фурнироване с всеки един фурнир, който е известен на пазара.

По заявка може да се доставят и фурнировани МДФ плочи с хоризонтален фладер.

При поръчка на фурнировани МДФ плочи няма ограничение за минимално количество. 

Средната плътност на МДФ е около 750 кg/m3.

Фурнированите МДФ плочи отговарят на всички европейски стандарти EN 622-5 (UF-4.2.1).

Плътност: EN 323; 700-800 кг/м3
Сила на огъване: EN 310; 30 -45 N/mm2
Сила на опъване: EN 319; 0,6 – 0,9 N/mm2
Степен на еластичност: EN 310; 2400 – 3500 N/mm2
Съдържание на влага: EN 322; 6 ± 2%
Съдържание на формалдехид: EN 120; < 8 mg/100g
Допустимо отклонение в дебелината: ± 0,3 mm
 

Ценови листи:

Фурнирован МДФ цени