Фурнирован МДФ

Размери на фурнированите МДФ плочи:

Размери, мм 2200 х 1850
Дебелина, мм 4, 7
 
Размери, мм 3050 х 1850
Дебелина, мм 9, 13, 17, 20, 26, 31

По заявка може да се доставят и следните размери плочи:
-   3050x1200 (дебелина над  7 mm)
-   2440х1200 (дебелина над  4 mm)
-   2800х1850 (дебелина над  13 mm)

Качеството на фурнира на лицевата страна на плочите може да бъде „А” или „АВ”.
Фурнирът на обратната страна на плочите е от същия вид, както на лицевата, но качеството му може да бъде „АВ”, „ВС” или по заявка - някакъв друг фурнир.
Фурнирът на обратната страна на плочите с дебелина  4 и 7 мм е с качество „С”.

По заявка може да се доставят и фурнировани МДФ плочи с хоризонтален фладер.

При поръчка на фурнировани МДФ плочи няма ограничение за минимално количество. 

Средната плътност на МДФ е около 750 кg/m3.

Фурнированите МДФ плочи отговарят на всички европейски стандарти EN 622-5 (UF-4.2.1).

Плътност: EN 323; 700-800 кг/м3
Сила на огъване: EN 310; 30 -45 N/mm2
Сила на опъване: EN 319; 0,6 – 0,9 N/mm2
Степен на еластичност: EN 310; 2400 – 3500 N/mm2
Съдържание на влага: EN 322; 6 ± 2%
Съдържание на формалдехид: EN 120; < 8 mg/100g
Допустимо отклонение в дебелината: ± 0,3 mm
 

Ценови листи:

Фурнирован МДФ цени