Фурнирован МДФ – колекция

„Колекция“ включва фурнирован МДФ с фурнир Рустик (Rustic).

Фурнирите Рустик (Rustic) придават уникалност на плочите със своето цветово разнообразие и изпъкване на характерните дървесни качества на фурнира.

Качеството Ретро (Vintage) на фурнирите Рустик се постига с видимост на пукнатини, чепове и оцветявания, които придават по-реален  естествен вид на дървото.

Плочите МДФ се фурнироват с фурнири Рустик (Rustic) само от лицевата страна, а обратната страна се фурнирова с някакъв друг фурнир.

По поръчка може да се фурнирова МДФ с фурнири Рустик и двустранно.